Nieuwe Voorzitter!

Voorzitter Michael Weterings

Ik ben dus Michael Weterings en tijdens de ledenvergadering heb ik mezelf kandi- daat gesteld voor de taak als nieuwe voorzitter. Rob Ohlenschlager heeft deze taak 11 jaar lang mogen vervullen. De bedoeling was dat hij het 10 jaar zou doen, maar door het weinig enthousiasme vanuit de vereniging om deze taak van hem over te nemen, heeft Rob er nog een jaar ach- teraan geplakt. Bij dezen wil ik hem dan ook nogmaals bedanken.

Terwijl ik dit aan het typen ben, zit ik me af te vragen hoe lang ik al lid ben. Ik ben er ook nog eventjes tussenuit geweest, maar ik weet zeker dat er toch meer dan 20 facturen door mij zijn betaald. De oudste herinnering is dat mijn badmintoncarrière begon met een racket met een korte steel. Willem-Jan gaf me toen les. Nou mag je dus ook wel een keer verwachten van iemand die toch al een poosje lid is, dat hij wat terug doet voor de club. Want zonder vrijwilligers bestaat BC- BIOS niet.
Ik hoop dan ook dat ik deze taak lang en met veel plezier mag mogen vervullen. Een van de doelstellingen is ook om meer leden te krijgen. Met de jeugd gaat het in ieder geval de goede kant op. Met de opgetogenheid van de vrijwilligers, de club en de trainer ben ik er in ieder geval van overtuigd dat, dat gaat lukken
Groet,

Michael Weterings

11/06/2013 bas
  • Tank en Schenk!