Over Bc Bios

De ontstaansgeschiedenis van BC BIOS:
De badmintonvereniging BC BIOS, BIOS staat voor Badminton Is Onze Sport, werd opgericht in 1959 en is ontstaan uit de personeelsvereniging van Sikkens. Bij de vereniging spelen momenteel 44 senioren en 20 junioren, en 20 ouderen bij 50+spelers op de middagbadminton
In 2009 heeft de vereniging haar 50-jarig jubileum met allerlei activiteiten gevierd. Bij de club bestaat de mogelijkheid om als recreant te spelen of als competitiespeler. Ter bevordering van het spelniveau is er een trainer aanwezig (op dinsdag voor de recreanten en op vrijdag voor de competitiespelers).

Algemene informatie:
Het bestuur van BC BIOS bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een vertegenwoordiger van de technische commissie en de redactie.
Het bestuur vergadert ongeveer 1 keer per maand. Daarnaast nemen afgevaardigden uit het bestuur deel aan vergaderingen als:
– Ledenvergadering van het NBB, district Zuid-Holland
– Sportraad
– Ledenvergadering BC BIOS

Technische commissie:
De technische commissie draagt zorg voor de:
– Competitie: o.a. district, interne, onderlinge
– Teamindeling
– Training
– Clubkampioenschappen
– Shuttlebeheer
– Naamlabels

Jeugdcommissie:
De jeugdcommissie heeft de volgende taken:
– Jeugdbegeleiding
– Competitie (uit- en thuiswedstrijden)
– Training
– De BC BIOS laddercompetitie
– Clubkampioenschappen

Recreantencommissie:
De recreantencommissie zorgt voor:
– Recreantenbegeleiding en training
– De recreantencompetitie
– Het recreantentoernooi

Redactie:
De redactie zorgt voor de samenstelling/verzorging van het clubblad.

Speeltijden:

  • Dinsdag 19:00-20:00 voor jeugd en 20:00-22:00 voor senioren
  • Vrijdag   19:30-22:30

Trainer:

De trainer is elke dinsdag aanwezig van 19:00-20:00 voor de jeugd en van 20:00-21:30 voor de senioren.

Competitie:

Momenteel heeft BC BIOS in de najaarscompetitie drie competities teams, die op vrijdagavonden thuis spelen. In de voorjaarscompetitie zijn twee teams actief.

Huishuidelijk reglement:
Klik hier om het document te bekijken…

Privacy statement:
Klik hier om het document te bekijken…

18/07/2013 bas
  • Tank en Schenk!