Inschrijven

Contributie:
Bij aanmeldingen dient inschrijfgeld te worden voldaan:
Junioren & Senioren € 5,-
Dit bedrag zal worden meegerekend met de eerste facturatie.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Alle leden krijgen tevens gefactureerd 2 loten: Grote clubactie voor € 6,00
Bij eventuele opzegging van het lidmaatschap dient dat schriftelijk voor 1 juni van het lopende jaar te gebeuren.

06/10/2014 bas
  • Tank en Schenk!